FETISJISME EN BDSM

Op de volgende pagina’s leg ik uit wat wordt verstaan onder Fetisjisme en BDSM, en wat we ervan weten:

Fetisjisme

BDSM

 

PARAFILIËN: ZO GEK NOG NIET  (samenvatting uit een publicatie in het Vakblad voor Hypnotherapeuten (2020) door Laura Ledel)

Aanhoudende intensieve seksuele interesses of voorkeuren voor bepaalde erotische aktiviteiten, gedragingen of objecten, die afwijken van wat men beschouwt als stereotype seksuele belangstelling voor genitaal-gerichte strelingen/handelingen of het voorspel (zoenen, strelen) van instemmende volwassen partners, worden parafilieën genoemd. De meeste mensen hebben wel eens gehoord van bijvoorbeeld fetisjisme of BDSM, of voyeurisme en exhibtionisme. Het hebben van parafiele interesses is feitelijk niet zo ongebruikelijk, atypisch of bijzonder als we het noemen, want vrijwel de meeste mensen hebben wel fantasieën die strikt genomen buiten de ‘normofiele’ kaders vallen. Maar wanneer deze fantasieën niet aanhoudend of minder intensief optreden, worden ze niet gekenmerkt als parafilie. Meestal is men in staat om min of meer speciale fantasieën vorm te geven binnen de context van een affectieve, seksuele relatie of binnen andere kaders waarin de fantasieën op een bevredigende manier, veilig tot uitdrukking kunnen komen. Wanneer je specifieke seksuele voorkeur een probleem voor je is kan het zinvol zijn daar eens met mij over te komen praten.

Therapie

Therapie bij parafiele voorkeuren (bijzondere seksuele voorkeuren) of een exclusieve fetisj is niet gericht op het afleren of ‘genezen’. In het algemeen kan therapie plaatsvinden vanuit twee perspectieven. Vanuit het eerste perspectief is de aandacht erop gericht om de specifieke verlangens een positieve plek te geven in de persoonlijke identiteit en het relationele leven. Daarbij kan mee helpen zoeken naar manieren om vorm te geven aan de verlangens en onderliggende motivaties een belangrijke rol spelen. Vanuit het tweede perspectief kan behandeling gericht zijn op het minimaliseren van het parafiele gedrag en het uitvergroten van andere seksuele voorkeuren die misschien minder tot uitdrukking zijn gekomen.

Veel voorkomende problemen

Mensen met een exclusieve parafiele voorkeur of fetisj kunnen zich heel eenzaam voelen. Schaamtegevoelens en onbegrip spelen vaak een grote rol. Denk maar eens aan de moeilijkheden die iemand kan hebben met zelfacceptatie en het ‘uit de kast komen’. Vervolgens, het vinden van een partner die je voorkeuren deelt of voor lief neemt. Angst voor verlies van respect van de partner of voor het verlies van maatschappelijk aanzien spelen vaak een grote rol. Pogingen om een parafilie te onderdrukken kunnen leiden tot het ervaren van een roze-olifant fenomeen, en kan steeds meer het karakter krijgen van een obsessieve drang. Roze-olifant fenomenen, onvrede, stress, frustratie, eenzaamheid, of gebrek aan verbinding en intimiteit kunnen leiden tot behoefte aan steeds extremere manieren om opwinding te ervaren.

Verkennen van de Love Map

Soms geven cliënten aan zichzelf makkelijker te kunnen accepteren als ze zouden begrijpen hoe hun voorkeuren zijn ontstaan. Veel cliënten herinneren zich vanaf zeer jonge leeftijd hun speciale gevoelens, ook al wisten ze die toen nog niet te plaatsen. De Amerikaanse arts John Money introduceerde de term ‘Love Map’ (1986) voor de erotische blauwdruk van alle toekomstige gevoelens, ideeën, voorkeuren, wensen en gedragingen op het gebied van seks, liefde en relaties die zich vanaf ongeveer het achtste levensjaar in het brein bevinden. Het is ondoenlijk alle puzzelstukjes van de lovemap terug te vinden, maar hypnotherapie kan soms wel heel verrassende inzichten geven in een aantal belangrijke belevingen of invloeden die ten grondslag liggen aan je seksuele voorkeuren.

Terwijl een exclusieve parafilie of fetisj als voorkeur met therapie niet veranderbaar is, is het vaak wel zo dat in de lovemap dus ook andere voorkeuren aanwezig zijn die door de obsessie met de parafilie nooit tot uitdrukking zijn gekomen. Met hypnotherapeutische methoden is het mogelijk deze andere inhouden te exploreren en het soms mogelijk te maken om ook plezier te beleven aan de overige voorkeuren.

Beheersingsproblemen.

Wanneer je seksuele fantasieën het karakter hebben gekregen van een dwangmatige obsessie, of de behoefte optreedt aan steeds extremere manieren om opwinding te ervaren gaat het in feite over beheersingsproblemen waaraan een onvermogen ten grondslag ligt om op een gezonde manier vorm te geven aan achterliggende negatieve gevoelens. De therapeutische aanpak komt overeen met de behandeling van andere gedragsbeheersingsproblemen (hyperseksualiteit), waarbij in mijn benadering in eerste instantie de focus uitgaat naar herstel en versterken van de eigenwaarde en het vermogen tot het reguleren van de eigen emoties. Het ontwikkelen van introspectief vermogen, ervaren van controle om sturing te kunnen geven aan gedrag, en het ombuigen van negatieve patronen worden makkelijker haalbaar wanneer het gevoel van eigenwaarde door positieve ervaringen is versterkt. Daarnaast worden achterliggende oorzaken voor de negatieve gevoelens behandeld. Hypnotherapie biedt een arsenaal aan gereedschappen om op een veilige, niet confronterende wijze traumatische ervaringen te verwerken. Tevens kunnen onder meer sensate focusoefeningen aangeboden worden om cliënten die letterlijk ‘out of touch’ met hun lichaam zijn geraakt (en vaak ook met hun partner) opnieuw met zichzelf in contact te brengen en lichamelijke opwindende sensaties en seksuele prikkelingen te laten herontdekken en activeren, al dan niet samen met de partner.