Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie, NLP en Hypnotherapie

Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie, NLP en Hypnotherapie

Tijdens inzichtgevende gesprekken worden  therapeutische technieken en taalpatronen gebruikt om het brein te beïnvloeden.

NLP is ontwikkeld in de jaren 70 van de vorige eeuw, toen Richard Bandler en John Grinder – twee medewerkers aan de Santa Cruz Universiteit – op zoek waren naar verklaring voor het gegeven dat sommige mensen onder gelijke omstandigheden beter functioneren dan andere mensen.

Zij modelleerden hiervoor onder meer hoe Milton Erickson, een begaafd Amerikaans psychiater en psychotherapeut, te werk ging.

De hierboven beschreven therapievormen liggen aan de basis van de moderne hypnotherapie.

 HYPNOTHERAPIE

Hypnose is een manier om iemand doelgericht van de ene in de andere bewustzijnstoestand te begeleiden, als een lift tussen verdiepingen. Hierop volgt een zg. trancebeleving: een bewustzijnstoestand van sterk geconcentreerde, naar binnen gerichte aandacht. Trance is een vaak spontaan optredend verschijnsel. Iedereen kent wel van die momenten waarbij de omgeving even vergeten wordt en de aandacht zich naar binnen richt, bijvoorbeeld wanneer je weg mijmert in een dagdroom.

In hypnotherapie worden deze natuurlijke trance-ervaringen gestimuleerd om te gebruiken voor een bepaald doel. In trance kan men gebieden van zichzelf controleren, die normaal buiten bereik vallen van het rationele, logische bewustzijn. Daardoor wordt het mogelijk veranderingen aan te brengen in onbewuste psychologische, emotionele processen en fysiologische responsen. Tevens vertoont het onbewuste tijdens trance een verhoogde responsiviteit op suggesties. Het is bijvoorbeeld mogelijk d.m.v. hypnose de slagingskans bij een breed scala aan beproevingen aanzienlijk te verhogen doordat je in staat bent belemmerende gedachten vanuit de ratio als het ware even aan de kant te zetten.

Tijdens de trancebeleving behoud je dus alle controle over jezelf en de situatie. Je blijft meestal bewust van je omgeving, terwijl je zult ervaren dat niets je hindert of stoort in je concentratie. Op ieder moment dat je dat wilt, kun je gewoon zelf uit trance komen.