KLACHTEN REGLEMENT

KLACHTEN REGLEMENT

Indien u een klacht heeft met betrekking tot de therapeut is het natuurlijk prettig als u dit met de therapeut zelf kunt bespreken en op kunt lossen. Als u er samen niet uitkomt, kunt u zich richten tot de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging van de therapeut, de NBVH. Op de site van de NBVH vind u alle informatie betreffende een klachtenprocedure, alsmede een aanmeldformulier voor uw klacht. https://www.hypnotherapie.nl/klachten/

 

De therapeut is aangesloten bij de NBVH, de RBCZ en de onafhankelijke geschillencommissie SCAG.

Privacy verklaring

De cliënt geeft toestemming voor de aanmaak van een dossier. Uw dossier bevat uw persoonlijke gegevens zoals u die aan mij heeft verstrekt, alsmede eventuele correspondentie met u en/of uw huisarts of verwijzer, de behandelovereenkomst, het voorgestelde behandelplan, aantekeningen m.b.t. de sessies en over de uitgevoerde behandelingen en uw eindevaluatie.  .

Uw dossier wordt niet gedigitaliseerd, maar tot 20 jaar na beeindiging van de behandeling beveiligd achter slot en grendel bewaard.

U hebt het recht om (gegevens uit) het dossier op te vragen. Dit kan uiterlijk twee weken duren. Administratieve kosten worden berekend.

Als uw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Om uw privacy te waarborgen doe ik mijn uiterste best er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Het cliëntendossier blijft zoals in de WGBO wordt vereist 20 jaar bewaar